narozena : 10.1.2014

otec: Frederico Snowy vom Schloss Eidendorf                 matka: Elegante Ema Charnett